Vanligare idag att kvinnor genomgår en truckutbildning

I vårt moderna samhälle har könsrollerna och gränserna mellan könen allt mer börjat att suddas ut. Till exempel är det idag betydligt vanligare att kvinnor genomgår en truckutbildning än tidigare. Detta är förstås odelat positivt då det också innebär att könsbalansen på arbetsplatser där truckar används i verksamheten börjar jämnas ut lite mer.

Detta är en trend som vi även kan se i andra länder

Det är inte bara här hemma i Sverige som det blir allt vanligare att kvinnor väljer att genomgå en truckutbildning. Även i andra länder, bland annat på andra sidan Atlanten i USA, kan vi se en liknande trend. I det stora landet i väst har till exempel tusentals kvinnor på senare tid börjat flockas kring yrket som truckförare. Antalet kvinnor som jobbar inom tidigare mansdominerande yrken som truckförare, lasbilschaufför och liknande har ökat väldigt kraftigt på senare år.

Idag står den kvinnliga andelen i dessa yrken för den högsta siffran som har uppmätts sedan landets myndighet för arbetsmarknadsstatistik, Bureau of Labor Statistics, började mäta detta på 1990-talet. I och med den nyliga ökningen av antalet kvinnor i yrket står kvinnorna nu för närmare 18 % av alla medarbetare i roller där man kör truck i arbetet.

Gå en truckutbildning om du själv vill vara en del av denna trend

Om du själv är kvinna och vill vara en del av denna trend kan du med fördel välja att gå en truckutbildning. Men även män är naturligtvis varmt välkomna att utbilda sig till truckförare. Det finns alltid ett behov av kompetenta medarbetare som har kompetens att köra truck i arbetet. Därför bör du inte tveka att ta denna möjlighet om du tycker det verkar vara spännande och roligt att köra truck!

Det kan nämligen vara svårt för rekryterare att fylla de vakanser som finns utifrån att:

  • yrket historiskt sett har dominerats av män och därför tyvärr kan avskräcka vissa kvinnor
  • man bör ha utbildad sig i att köra truck för att kunna göra detta på ett säkert sätt
  • detta yrke i vissa fall har hamnat i skymundan för vissa andra yrken.