Så kan ett stambyte gå till – exempel från Stockholm

Hur går ett stambyte till, hur lång tid tar det och vem kan genomföra det? Nedan följer information om denna stora renovering, där exemplen kring processen är tagna från ett företag vars fokus rör stambyte i Stockholm. Ett stambyte sker dock ungefär på samma sätt oavsett utförare och plats, vilket kan vara bra att känna till för den som planerar att få stammarna bytta.

Så går det till

Ett stambyte sker i flera steg och är ett väldigt stort arbete. Enkelt förklarat så byts alla stammar i en fastighet ut – det vill säga rör och ledningar. Detta är nödvändigt för att inte riskera fukt, – och vattenskador till följd av att gamla rör börjar ha gjort sitt och en riktlinje är att ett byte behöver genomföras med ungefär 30–40 års mellanrum.

Arbetet sker som sagt i flera steg, som kan delas in enligt följande:

  • Inspektion och behovsanalys – För att veta om ett stambyte är nödvändigt eller inte inspekteras stammarna för att avgöra dess skick, och gör utifrån det en behovsanalys.
  • Projektering – Arbetet planeras – hur ska det genomföras, hur mycket kommer det kosta, hur lång tid väntas det ta och så vidare.
  • Genomförandet – Det fysiska arbetet med att riva ut dom gamla stammarna, sätta in nya samt återställa ytskikt som brutits upp i samband med bytet.

Tidsåtgång

Ett stambyte tar dessvärre väldigt lång tid och kan innebära påfrestningar för dom som är boende i fastigheten. Sammanlagt går det att räkna med att det tar 1–2 år – från att planeringen startar tills att allt är klart. Planeringen påverkar dock inte rent fysiskt men det krävs mycket tid innan det går att sätta i gång med det praktiska arbetet.

Enligt exemplet från företaget i Stockholm går det att sedan räkna med ungefär 6 veckor i varje lägenhet. Ju större fastigheten är, desto längre tid tar det av naturliga skäl.

Företag för stambyte i Stockholm

Byte av stammar är alltså inget som fastighetsägaren genomför själv – det är viktigt att arbetet görs av yrkeskunniga fackmän och i Stockholm finns flera företag som ägnar sig åt stambyten.

För att hitta rätt bland utbudet går det exempelvis att kolla närmare på olika priser, referenser, tillgänglighet och erfarenhet.