LANDSKRONA: Så arbetar en relining konsult

Vad gör en relining konsult? Vilka är dess kundgrupp? Med ett exempel från ett lokalt företag i Landskrona ges här en generell beskrivning på detta yrke.

Kontroll, besiktning och projektering

En relining konsult är en oberoende part som ser till att arbetet kring relining utförs på ett korrekt sätt. Detta kan ske via flera olika steg. Det är alltså inte konsulten som utför själva arbetet (avloppsrenoveringen) utan snarare kontrollerar, inspekterar och projektleder. Exempelvis kan dessa konsulter hjälpa till med:

 • Rådgivning
  En fastighetsägare har frågor kring relining/stambyte och behöver någon att rådfråga kring dessa frågor.
 • Upphandling
  Vid större renoveringsprocesser bör alltid offert tas in från flera företag i Landskrona. Det handlar både om att jämföra priser och att se på vilka olika tjänster som företagen kan bistå med. En relining konsult gör en behovsanalys, skriver underlag till offert och är med i upphandlingen av projektet. På detta sätt säkerställs att bästa pris hittas – till den service och kvalité som krävs.
 • Projektledning
  Konsulten är med under hela projektet och är därmed även den person som kunden kan vända sig till vid frågor. En projektledare som följer arbetet från start till mål.
 • Kontrakt och avtal
  Vid större projekt inom relining skrivs specifika kontrakt/avtal. För kunden är det viktigt att dessa avtal är skrivna på ett korrekt sätt men även att kunden förstår de olika avtalsvillkoren.
 • Besiktning
  Under arbetet med relining behöver besiktning ske löpande. Dessutom sker en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Orsaken till att detta även behöver ske under arbetes gång beror på att mycket stora ingrepp behöver ske om en skada behöver åtgärdas efter att samtliga våtrum är återställda.

Hitta godkänd relining konsult i Landskrona

Vid behov av en relining konsult i Landskrona bör även offerter tas in från konsulter i närliggande städer. En sak att tänka på är att det finns en stor fördel om konsulten är godkänd enligt BriF. Detta kontrolleras enkelt via Brif.se vilket är Branschföreningen Relining i Fastigheters hemsida. Där finns samtliga medlemmar registrerade och kan filtreras fram utifrån Entreprenör, Leverantör eller Konsult/Besiktningsman.

Brif ställer krav på dess medlemmar gällande exempelvis arbetsmetod och material. På detta sätt skapar de en standard och som kund ska man kunna känna sig trygg i att anslutet företag följer denna standard.