LANDSKRONA: Så arbetar en relining konsult

Vad gör en relining konsult? Vilka är dess kundgrupp? Med ett exempel från ett lokalt företag i Landskrona ges här en generell beskrivning på detta yrke.

Kontroll, besiktning och projektering

En relining konsult är en oberoende part som ser till att arbetet kring relining utförs på ett korrekt sätt. Detta kan ske via flera olika steg. Det är alltså inte konsulten som utför själva arbetet (avloppsrenoveringen) utan snarare kontrollerar, inspekterar och projektleder. Exempelvis kan dessa konsulter hjälpa till med:

 • Rådgivning
  En fastighetsägare har frågor kring relining/stambyte och behöver någon att rådfråga kring dessa frågor.
 • Upphandling
  Vid större renoveringsprocesser bör alltid offert tas in från flera företag i Landskrona. Det handlar både om att jämföra priser och att se på vilka olika tjänster som företagen kan bistå med. En relining konsult gör en behovsanalys, skriver underlag till offert och är med i upphandlingen av projektet. På detta sätt säkerställs att bästa pris hittas – till den service och kvalité som krävs.
 • Projektledning
  Konsulten är med under hela projektet och är därmed även den person som kunden kan vända sig till vid frågor. En projektledare som följer arbetet från start till mål.
 • Kontrakt och avtal
  Vid större projekt inom relining skrivs specifika kontrakt/avtal. För kunden är det viktigt att dessa avtal är skrivna på ett korrekt sätt men även att kunden förstår de olika avtalsvillkoren.
 • Besiktning
  Under arbetet med relining behöver besiktning ske löpande. Dessutom sker en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Orsaken till att detta även behöver ske under arbetes gång beror på att mycket stora ingrepp behöver ske om en skada behöver åtgärdas efter att samtliga våtrum är återställda.

Hitta godkänd relining konsult i Landskrona

Vid behov av en relining konsult i Landskrona bör även offerter tas in från konsulter i närliggande städer. En sak att tänka på är att det finns en stor fördel om konsulten är godkänd enligt BriF. Detta kontrolleras enkelt via Brif.se vilket är Branschföreningen Relining i Fastigheters hemsida. Där finns samtliga medlemmar registrerade och kan filtreras fram utifrån Entreprenör, Leverantör eller Konsult/Besiktningsman.

Brif ställer krav på dess medlemmar gällande exempelvis arbetsmetod och material. På detta sätt skapar de en standard och som kund ska man kunna känna sig trygg i att anslutet företag följer denna standard.

Vem kan göra konstruktionsritningar?

Vem kan göra konstruktionsritningar?

Du ska bygga om huset i så stor omfattning att bygglov krävs. Du har kontaktat kommunens handläggare för bygglov och fått svar att du måste skicka in konstruktionsritningar – vem vänder du dig till då? Det finns några alternativ.

Du själv?

I teorin kan du själv skapa de konstruktionsritningar som krävs för projektet. Däremot är detta så detaljerade ritningar att få privatpersoner har kunskapen som krävs. Här ingår exempelvis:

 • Hur byggnationen kommer att se ut
 • Vilket material som kommer att användas
 • Dimensioner och vilka skruvar som ska användas

Eftersom ritningen går ner på minsta lilla detalj är det inte lätt att skapa dessa ritningar på egen hand.

Byggnadskonstruktör

Det vanligaste är att konstruktionsritningar beställs från en byggnadskonstruktör. Ett yrke som handlar om att just konstruera och skapa ritningar till olika projekt. Utöver att de har kunskapen att skapa kompletta konstruktionsritningar är de även väl insatta i vilken hållbarhet som krävs för olika projekt och vilka lagar som man behöver förhålla sig till beroende på vad som ska byggas.

En ingenjör

Delvis har ingenjörer och byggnadskonstruktörer liknande jobb. I detta fall kan man alltså vända sig till den ena eller andra. Det viktiga är att de har kunskapen och erfarenheten kring att skapa konstruktionsritningar.

Fråga tekniska kontoret

Känns det svårt att veta vilken väg som ska väljas? Kontakta tekniska kontoret i din kommun och fråga om hjälp. I vissa fall kan de hjälpa till med konstruktionsritningar, mot viss avgift.

Byggföretag tar även ansvar för konstruktionsritningar

Kommer ni anlita ett byggföretag för konstruktionen? Välj ett företag med totalentreprenad. Det innebär att de tar ansvar för allt arbete som behöver ske under processen oavsett om det handlar om att skapa ritningar, söka bygglov eller bygga huset. Men fråga alltid vad de kan hjälpa till med innan avtal skrivs.

Det är inte alltid som byggföretagen har byggkonstruktörer inom företaget men i detta fall anlitas istället samarbetspartners. Detta i likhet med hur exempelvis elektriker eller VVS-kunnig personal anlitas inom projektet även om de inte är anställda av byggföretaget direkt.

Med totalentreprenad blir det även lättare utifrån kommunikation och garanti. Det är ett enda företag som ni har kontakt med under hela processen – oavsett fråga. Det är även ett enda företag som tar ansvar för garantin.