Faktorer som påverkar signalen i ett mobilnät

Antalet faktorer som potentiellt sett kan påverka signalen i ett mobilnät är stort. Valet av operatör är en viktig faktor som i hög utsträckning kommer påverka din signalstyrka. Detta då vissa operatörer har bättre täckning i somliga områden än vad andra har. Men det finns också många andra saker som kan försvaga signalstyrkan i nätet en hel del. Här förklarar vi vilka dessa är!

Vilka faktorer påverkar signalstyrkan i mitt mobilnät?

Det finns flera olika faktorer som tillsammans påverkar signalstyrkan i ett mobilnät:

  • Avståndet till närmaste mobilmast. Avståndet till den närmaste mobilmasten är en viktig faktor som i hög utsträckning påverkar din signalstyrka. Du behöver befinna dig inom räckhåll för att din mobiltelefon ska kunna ansluta till masten. Räckvidden varierar beroende på olika faktorer och dessutom har olika modeller av mobiltelefoner en varierad förmåga att överföra signaler. Därför kan du ha en sämre signalstyrka än din vän trots att ni befinner er på samma avstånd till en mobilmast.
  • Belastning i nätet. Ett mobiltorn som är överbelastat kommer inte kunna erbjuda en lika stabil och stark signal som ett torn med mindre belastning i nätet.
  • Omgivning. En annan faktor som påverkar signalstyrkan i ett mobilnät är geografin. Om signalen kan färdas via en direkt siktlinje till och från mobilmasten kommer denna vara starkare. Om signalen istället störs av träd, höga byggnader, berg eller dylikt kommer den istället vara betydligt svagare.
  • Årstid. Till och med tidpunkten på året kan vara en faktor som påverkar mottagningen. På sommaren kan det till exempel vara fler löv på träden än på vintern och därmed kan signalen försvagas. Dessutom kan vindens riktning också påverkar signalstyrkan.
  • Hinder. Som vi redan har varit inne på finns det flera olika saker i din omgivning som kan påverkar signalstyrkan. Några exempel på sådana är terräng, molnighet, täta träd och byggnader. Vissa material kan signalen färdas igenom medan andra hämmar den rejält. En radiosignal som tvingas studsa via olika föremål kommer oundvikligen vara försvagad. Ibland kan även vissa delar av ett fordon, såsom taket, få fina samtal att brytas oftare när du sitter i bilen än när du befinner dig utanför densamma.