Vilken av fonderna hos Advisor är bäst?

Ett av de många fondbolag som finns i Sverige är Advisor PPM. De erbjuder sina kunder två olika slags tjänster. Den ena är PPM-förvaltning och den andra är fondförvaltning. Sedan ett par år har de förvaltat de två olika fonderna Advisor Multihedge och Advisor Världen. I det fall som Advisor förvaltar PPM-innehavet kommer en del av innehavet automatisk placeras i dessa fonder. Men man kan även köpa fonderna via Nordnet och Fondtorget. Vilken är då bäst? Mycket beror det på vad man prioriterar som kund.

Advisor Världen är fonden för de som vill investera globalt och ha den trygghet som en bred aktiefond erbjuder. Genom att förvaltarna investerar i större bolag över hela världen skapas en mycket stor differentiering. Fonden är en så kallad 130/30 fond vilket i realitet betyder att fondbolaget får öka innehavet mot vissa marknader med maximalt 160%. Detta skapar en större flexibilitet vilket i sin tur kan öka avkastningen. Advisor Världen kan därmed användas som en ”bas” i ett fondutbud. Generella uppgångar och nedgångar på världsekonomin kommer till stor del återspeglas i fondens utveckling men samtidigt påverkar inte nationella eller branschmässiga förändringar lika mycket. Som bas i portföljen är denna fond ”bäst”

Aggressiv fond

Advisor Multihedge är en något mer ”aggressiv” fond. Detta just eftersom det är fond som helt består av delar av olika hedgefonder, främst från Europa. Med hedgefonder skapas större möjligheter till större uppgång då det i fonderna kan finnas derivatinstrument. Det kan göra att en hedgefond kan öka i värde trots att värdet på aktier överlag går ner. Detta genom att de har optioner och derivat som skapar ”motsatt” effekt gällande underliggande akties rörelse. Denna fond är en Multihedgefond vilket betyder att den är uppbyggd av flera olika fonder. Det ingår vanligtvis 15-25 olika hedgefonder i Advisor Multihedge. Med flera olika fonder skapas en bredare trygghet – och möjlighet. Denna fond är ”bäst” om man vill krydda sin portfölj med fördelarna och möjligheterna som hedgefonder ger.

Att säga vilken fond som är bäst är omöjligt. Detta även om den ena historiskt sett gett bättre avkastning än den andra. Det är två helt olika uppbyggda fonder, mot olika marknader och på olika risknivå. På vissa punkter är Advisor Världen bäst medan Multihedge vinner på andra punkter.