Räntefonder diversifierar sparandet i din portfölj

Aktier är långt ifrån det enda tillgångsslaget som handlas på världens börser. Ett annat värdepapper som sparare kan investera i är obligationer. Detta görs enklast genom ett sparande i räntefonder – en typ av fonder som effektivt kan diversifiera sparandet i din aktie- och fondportfölj. Detta genom att sänka risken i portföljen och ge en mer stabil avkastning.

Vad är räntefonder?

Räntefonder är ett bra alternativ för dig som är ute efter en säker placering som ger en måttlig avkastning. Dessa fonder kan även erbjuda en möjlighet till tillfällig placering för dig som vill kunna parkera dina pengar ett litet tag i väntan på bättre tider.

I cirka hundra år har svenska sparare sett obligationer som ett ganska tråkigt men säkert alternativ till ett aktiesparande. Räntefonder är än idag det som gäller för dig som vill säkra dina pengar, få lite avkastning och minimera riskerna i portföljen.

Dessa fonder anses erbjuda en betydligt lägre risknivå än aktiefonder eller enstaka aktier. Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper och följer därmed räntan i det land som du investerar i.

Risken i olika fondtyper sträcker sig från låg till hög. I stigande ordning ser risktagandet ut på följande vis:

  1. Korta räntefonder
  2. Långa räntefonder
  3. Blandfonder
  4. Aktiefonder

Korta räntefonder är alltså den minst riskfyllda placeringen medan aktiefonder har högst risk.

Så kan du spara i räntefonder

Det är populärt bland sparare att använda räntefonder som ett sätt att diversifiera portföljen. Detta kan du göra på två olika sätt:

  • Spara en del av ditt kapital i korta och/eller långa räntefonder
  • Spara i blandfonder

En blandfond är nämligen en fond som placerar i såväl aktier som i räntebärande värdepapper. Dessa fonder kan med andra ord utgöra en gyllene medelväg för dig som vill få en omedelbar diversifiering i din fondportfölj.

Fördelningen mellan olika tillgångsslag bör bestämmas utifrån dina personliga förutsättningar. Din riskvilja och din placeringshorisont är två viktiga faktorer som bör avgöra denna fördelning. En vanlig fördelning är 40 procent räntefonder och 60 procent aktiefonder. Men om du är villig att ta mer risk och har en längre placeringshorisont kan du med fördel öka andelen aktiefonder i din portfölj.