Interim CIO – en roll på frammarsch

Interim CIO – en roll på frammarsch

En interim Chief Information Officer (CIO) är en tillfällig chef som hjälper företag att driva sin digitalisering framåt. Detta genom att utveckla affärssystem och hjälpa till med utvecklade tekniska lösningar. I digitaliseringens tid är detta oerhört viktigt för alla företag om de vill kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Vilka uppgifter har en interim CIO?

Beroende på verksamheten kan en interim CIO ha olika ansvarsområden men det handlar framförallt om att säkerställa effektiva IT-system, analysera företaget och planera för framtiden och företagets tekniska utveckling. En interim CIO driver och planerar för framtiden hos företaget och fungerar som en länk mellan IT och verksamhetens utveckling.

Uppgifterna kan handla om att vända avdelningar som inte fungerar som de ska. Detta kan åtgärdas genom att byta ut strukturer och processer som inte är lönsamma för företag, det kan ibland vara väldigt små förändringar. Till exempel kan det handla om att ändra ärendehanteringen eller fakturahanteringen på företag. Det kan även handla om att införa korta möten för att förbättra kommuniceringen på företaget, en sådan förändring kan vara avgörande för företagets utveckling då det inför en möjlighet för företagets anställda att kommunicera sina idéer och tankar till andra medarbetare och chefer. 

En interim CIO måste vara skarp och ha egenskapen att kunna hantera situationer där något går fel. Exempelvis beror kundnöjdhet ofta på hur duktigt företaget är på att hantera när något går fel. Därför måste den tillfälliga chefen kunna upptäcka dessa brister och snabbt kunna åtgärda dem. Exempelvis genom att fokusera på att skapa snabba rutiner som företaget lätt kan följa. 

Fördelar med att anställa en interim CIO

Denna tillfälliga chef finns där endast för att sköta företagets effektivisering inom ett område som denne är expert på. Det finns många olika fördelar, vilka kan vara: 

  • Företaget behöver inte anställa någon på heltid för att utföra dessa arbetsuppgifter utan en interim CIO är en kortsiktig lösning som tillåter företagets anställda att sköta sina egna arbetsuppgifter. 
  • En interim CIO är helt dedikerad till sin uppgift. 
  • Den tillfälliga chefen är expert på det den gör och en erfaren ledare som ger inspiration och motivation till företagets anställda.