Tjänster hos Zignsec.com

Tjänster hos Zignsec.com

Zignsec är ett svenskt tech-företag som skapar en plattform för identitetsverifieringar över hela världen. Med ett flertal säkerhetslösningar och API-integrationer hjälper de företag att vara säkra på vem det är som får tillgång till deras tjänster. Företaget hittas på Zignsec.com

Genom att finnas i 244 kan företaget hantera i stort sett alla olika pass, körkort och nationella ID-kort för att genomföra verifieringen.

De tjänster som presenteras på Zignsec.com är:

  • Online ID Scanning
  • Electronic Identities
  • Register Check
  • PEP and Sanction Checks
  • Phone Number Validation
  • Income Analysis
  • Banking API

Nedan presenteras några av dessa tjänster mer utförligt. Mer information hittas på https://zignsec.com/.

Online ID Scanning

Med tjänsten “Online ID Scanning” sker en identifieringsverifikation på ett par sekunder. Kunderna kan exempelvis scanna/fota sitt ID-kort eller körkort och därefter ladda upp bilderna för direktverifiering. Detsamma gäller exempelvis räkningar som bevisar adress.

För att förenkla för kunden kan verifiering ske direkt via mobilens, eller datorns, kamera. Ta kort med mobilen och bilden laddas upp direkt. Det krävs därmed inte någon manuell uppladdning.

Electronic Identities

Electronic Identities är ”digitala identiteter” som kan liknas med ett pass eller ID-handling – men online. Detta är även något som växer kraftigt i många länder, dvs att kunna erbjuda invånarna digitala identiteter för att tryggare och enklare kunna identifiera sig online. När digitala världen växer och det är lika naturligt att träffas digitalt som fysiskt växer därmed behovet av säkra digitala identiteter – kopplade till en fysisk identitet.

Phone Number Validation

Inom 2FA är SMS-verifiering mycket vanligt. Vid inloggning till en sida behöver exempelvis både lösenord och annan autentisering användas. Ett sms skickas då ut till registrerad mobiltelefon varpå denna kod måste användas vid inloggning. På detta sätt säkerställs att ett stulet lösenord inte kan utnyttjas av andra vid inloggning. Zignesec når 7 miljarder människor via det SMS-system som de erbjuder sina kunder.

Läs mer på https://zignsec.com

Företagets hemsidan, http://zignsec.com presenterar hur tjänsten fungerar utifrån ett användarperspektiv. De går däremot inte in så mycket på vilken teknik som används och hur säkerhet uppnås. Hemsidan är däremot ett första steg för kunder att förstå företagets tjänster.

Pressen har även skrivit en del om företaget utifrån dess tillväxttakt som har varit mer än imponerande. Bland annat var deras emission (2019) mer än 7,5 gånger uppbokad. Läs vidare om identitetsverifikation på https://zignsec.com/.